Piotr Niedzielski

Prof. zw dr hab.

Piotr Niedzielski

WYKSZTAŁCENIE

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych oraz Profesor nauk ekonomicznych. Absolwent Europäisches Integrationsstudium Verkhrsentwicklung zorganizowanego przez Europäisches Institut fur postgraduale Bildung an na politechnice Drezdeńskiej. Laureat wielu nagród i odznaczeń takich jak m.in.:  wyróżnienie  Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Nagroda Leonardo.

DOŚWIADCZENIE

Od 2008 do 2016 r. Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Kierownik projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w tym SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług oraz Przebudowy i Rozbudowy istniejących budynków AiB Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.
Członek wielu zespołów badawczych (w tym i kierownik zespołów) opracowań naukowo – badawczych. Mentor oraz członek komitetu monitorującego w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Obecnie Prezes Zarządu Rady Regionu Zachodniopomorskiego FSNT NOT – podmiotu czynnie wspierającego rozwój techniki, szkolnictwo branżowe i wyższe oraz biznes.