pblaszynski

Dr inż.

Piotr Błaszyński

DOŚWIADCZENIE

Wieloletni wykładowca akademicki, prowadzący głównie przedmioty z zakresu języków programowania i metod kompilacji, ale również z zakresu zaawansowanej inżynierii finansowej. Kompetencje w zakresie rynku kontraktów terminowych i rynku opcji.

Brał udział w projekcie badawczym dotyczącym Platformy Informatycznej TEWI – ponadregionalnej sieci komputerowej z oprogramowaniem umożliwiającej projektowanie, budowanie, zarządzanie życiem produktu. Jego udział w projekcie polegał na:

  • Opracowaniu założeń i zdefiniowanie kilku koncepcji strategii inwestycyjnych.
  • Przeprowadzeniu badań tych strategii.
  • Opublikowaniu charakterystyk strategii i wyników testów.
  • Badaniu parametrów optymalnych strategii zmiennych w czasie.
  • Badaniu stabilności parametrów i wrażliwości wyniku na ich zmiany.
  • Testowaniu strategii na rynku EURUSD i innych.
  • Doborze stosunku odcinka uczącego i walidującego.
  • Opracowaniu implementacji strategii dla średnich z uwzględnieniem mechanizmów ograniczania ryzyka.

LISTA PUBLIKACJI

[1]    Bielecki W. Hayduke S, Drążkowski R., Liersz M. Radziewicz M. Błaszyński P.„Organizacja kompilatora do syntezy układów logicznych z syntezowalnego podzbioru języka VHDL”, Materiały IV Sesji Naukowej Informatyki, Szczecin 2000
[2]    Błaszyński P., Drążkowski R.: Organizacja analizatora semantycznego kompilatora języka VHDL do syntezy układów logicznych, Materiały III krajowej konferencji naukowej RUC’2000 Szczecin 10-11 kwietnia 2000
[3]    Błaszyński P., Drążkowski R.: “Semantic Analyzer of a VHDL Subset for Logic Synthesis” Advanced Computer System 2000
[4]    Błaszyński P. „Generacja i wyszukiwanie wartości semantycznych w kompilatorze języka VHDL służącym do generacji równań boolowskich” V Sesja Naukowa Informatyki, Wydział Informatyki, Szczecin 2000
[5]    Błaszyński P. „Algorytm generowania reprezentacji modelu statycznego języka VHDL przez analizator semantyczny”, Materiały IV krajowej konferencji naukowej RUC’2001
[6]    Błaszyński P. „Zautomatyzowanie generacji zestawu testów do weryfikacji kompilatora języka VHDL”, Materiały IV krajowej konferencji naukowej RUC 2002
[7]    Błaszyński P. „Zasady nazewnictwa i modyfikacji nazw w analizatorze semantycznym języka VHDL”, „Kompilator języka VHDL do projektowania układów logicznych”, marzec 2002
[8]    Błaszyński P. „Funkcje rezolucji – zasada działania i sposób implementacji w kompilatorze języka VHDL”, „Kompilator języka VHDL do projektowania układów logicznych”, marzec 2002
[9]    Błaszyński P. „Algorytm i zasady dotyczące implementacji konstrukcji bloku w kompilatorze języka VHDL” , „Kompilator języka VHDL do projektowania układów logicznych”, marzec 2002
[10] Błaszyński P. „Analizator semantyczny kompilatora języka VHDL do generacji równań boolowskich”, „Kompilator języka VHDL do projektowania układów logicznych”, marzec 2002
[11] Błaszyński P. „Resolution functions – principles of working and methods of implementation in a VHDL compiler” ” Advanced Computer Systems 2002
[12] Błaszyński P. “Rules of renaming variables and signals implemented in a semantic analyzer of the VHDL language”, Engineering Simulation 2004
[13] Błaszyński P., Burak D., „Parallelization of the Camellia Encryption Algorithm”, Pomiary, Automatyka, Kontrola, Nr 10/2009; Vol.55; ISSN 0032-4140; str. 820-822
[14] Błaszyński P., Poliwoda M., „Automatyczna ekstrakcja zależności i transformacje pętli w języku C do przekształceń optymalizujących w systemach osadzonych”, Pomiary, Automatyka, Kontrola, Nr 7/2010; Vol.56; ISSN 0032-4140; str. 708-710
[15] Błaszyński P., Poliwoda M., A conversion of „while” and „do-while” loops to allow dependency analysis by existing tools, Pomiary, Automatyka, Kontrola, Nr 12/2010; Vol.56; ISSN 0032-4140; str. 1501-1503
[16] Błaszyński P., Poliwoda M., Reprezentacja przestrzeni iteracji pętli i opisu zależności w kompilatorze zrównoleglającym, Pomiary, Automatyka, Kontrola, Nr 8/2011; Vol.57; ISSN 0032-4140; str. 957-960
[17] A. Wiliński, P. Błaszyński, A. Bera,  W. Nowicki, K. Buda, Meaning of simple rules in investment strategies of algorithmic trading, Materiały IV Konferencji Technologia Edukacja Wiedza Innowacja, 24 IX 2013, 19 stron
[18] A. Wiliński, A. Bera, W. Nowicki, and P. Błaszyński, “Study on the Effectiveness of the Investment Strategy Based on a Classifier with Rules Adapted by Machine Learning,” ISRN Artificial Intelligence, vol. 2014, Article ID 451849, 10 pages, 2014. doi:10.1155/2014/451849
[19] Wiliński, A. and Nyczaj, T. and Bera, A. and Błaszyński, P., A study on the effectiveness of investment strategy based on the concept of pivot points levels using Matthews criterion
[20] A. Wiliński, A. Bera, M. Jarlaczyński, P. Błaszyński,  The investment strategy based on behavior of artificial earthworm for use in algotrading, ITISE 2014 International work-conference on Time Series, pages=991-1005, Proceedings ITISE 2014. Granada 25-27, June, 2014
[21] WOJCIECH NOWICKI, ANETA BERA, PIOTR BŁASZYŃSKI „Process of market strategy optimization using distributed computing systems”, Management and Production Engineering Review, volume 6, number 4, december 2015    87-93    10.1515/mper-2015-0039, http://www.mper.org/mper/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=5