Kamila Słupińska

Dr

Kamila Słupińska

WYKSZTAŁCENIE

Absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego (Ekonomia), magister kierunku Ekonomia (specjalizacja Komunikacja w biznesie międzynarodowym) na Uniwersytecie Szczecińskim. Członek Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu oraz Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii (PTBRIO).

DOŚWIADCZENIE

Kierownik Laboratorium Badań Jakościowych oraz wsparcie dla Centrum Badań i Analiz na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach ubiegłych odpowiedzialna za współprace nauka – biznes oraz za działania Promocyjne jako Kierownik Biura Promocji Wydziału. Planowała liczne kampanie reklamowe, współpracowała z mediami, agencjami ATL, BTL, zarządzała mediami społecznościowymi, bazami danych, badała i analizowała potrzeby grup docelowych oraz współpracowała z podmiotami otoczenia. Koordynowała i realizowała również projekty doradcze z zakresu ekonomii, wyceny przedsiębiorstw oraz wyceny wartości niematerialnych i prawnych w Kancelarii Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Od 03.2021r ustanowiona biegłym sądowym w Gdańsku i Szczecinie.

Jako właściciel firmy i specjalista ds. badań i marketingu w CBRiM, koordynowała oraz realizowała badania rynkowe i marketingowe oraz prowadziła szkolenia „szyte na miarę” z zakresu umiejętności miękkich oraz marketingu. W 2020r. zdobyła wiedzę i  umiejętności w zakresie testera manualnego.

Obecnie jest Adiunktem w Katedrze Marketingu na Uniwersytecie Szczecińskim. Doświadczenie wykładowe obejmuje zarówno studia I, II i III- stopnia jak również studia podyplomowe i szkolenia zewnętrzne. Prowadzi zajęcia z zakresu marketingu, badań marketingowych, negocjacji, komunikacji marketingowej, nowoczesnych form promocji, CI, zarządzania sobą w czasie.  Organizuje również konferencje i szkolenia, zajmując się realizacją projektów na rzecz biznesu m.in. z zakresu badań i analiz ekonomicznych.