TS_zdj

Mgr

Tomasz Swaczyna

WYKSZTAŁCENIE

Absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego (ekonomia), magister kierunku Informatyka i Ekonometria (specjalizacja Rynki kapitałowe i ubezpieczenia) na Uniwersytecie Szczecińskim.
Absolwent studiów podyplomowych Blockchain: Biznes, Prawo, Technologia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Autor publikacji naukowych oraz felietonów zakresu finansów, ekonomii, opłacalności inwestycji, wykorzystania technologii blockchain.

DOŚWIADCZENIE

Autor kilkuset ekspertyz gospodarczych związanych z analizą ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw, wyceną przedsiębiorstw, udziałów w spółkach, wartości niematerialnych i prawnych, oceną projektów inwestycyjnych, analizą utraconych korzyści, kalkulacji wartości umów kredytowych indeksowanych i denominowanych do walut obcych. Autor strategii przedsiębiorstw, strategii pozyskania finansowania inwestycji.

Od 2015 r. pełni rolę biegłego sądowego. Wpisany na listę biegłych sądowych przy Sądach Okręgowych (Warszawa, Warszawa-Praga, Kraków, Wrocław, Szczecin, Poznań, Katowice, Gdańsk, Olsztyn, Rzeszów, Lublin, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Koszalin, Słupsk). Na zlecenie sądów okręgowych, rejonowych, prokuratur, komorników oraz syndyków wykonał ponad 100 ekspertyz z zakresu określenia wartości zobowiązania wynikającego z umowy kredytu indeksowanego do CHF, wyceny przedsiębiorstw, wyceny udziałów w spółkach czy wartości niematerialnych i prawnych, wyceny zorganizowanych części przedsiębiorstwa, analizy utraconych korzyści, analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, określenie daty na którą powinien zostać złożony wniosek o upadłość przedsiębiorstwa.

 

Od 2020 r. dodatkowo, specjalizuje się w kwestiach związanych rozwojem projektów bazujących na oraz wykorzystujących technologię blockchain.  Członek Stowarzyszenia Ekspertów Blockchain.