Roman Biedrzyński

Mgr

Roman Biedrzyński

WYKSZTAŁCENIE

Magister kierunku Ekonomia (specjalizacja Analiza finansowa i wycena przedsiębiorstw) na Uniwersytecie Szczecińskim. Autor i współautor badań i artykułów naukowych z zakresu ekonomii i finansów, w szczególności wyceny przedsiębiorstw i rynków kapitałowych.

DOŚWIADCZENIE

Autor kilkuset analiz z zakresu ekonomii oraz kierownik projektów z zakresu ekonomii i finansów (wycena przedsiębiorstw, analiza rynku, studia wykonalności projektów inwestycyjnych, biznes plany, pozyskiwanie kapitału na rynku NewConnect). Uczestniczył w licznych konferencjach naukowych jako autor artykułów i dyskutant.

Od 2011 r. lat prowadzi działalność gospodarczą o charakterze doradczym dla podmiotów gospodarczych z zakresu zagadnień ekonomicznych i finansowych. Członek Komisji Rewizyjnej w Stowarzyszeniu Natureef, Członek Zarządu w Venture Capital One Sp. z o.o., Przewodniczący Rady Nadzorczej w Metasy S.A.

Od 2020 r. wpisany na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. W latach 2020-2023 wpisany na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Zrealizował na rzecz Sądów kilkadziesiąt ekspertyz z zakresu ekonomii, finansów i bankowości.