Roman Biedrzyński

Mgr

Roman Biedrzyński

WYKSZTAŁCENIE

Magister kierunku Ekonomia (specjalizacja Analiza finansowa i wycena przedsiębiorstw) na Uniwersytecie Szczecińskim. Autor i współautor badań i artykułów naukowych z zakresu ekonomii i finansów, w szczególności wyceny przedsiębiorstw i rynków kapitałowych

DOŚWIADCZENIE

Autor kilkuset analiz z zakresu ekonomii oraz kierownik projektów z zakresu ekonomii i finansów (wycena przedsiębiorstw, analiza rynku, studia wykonalności projektów inwestycyjnych, biznes plany, pozyskiwanie kapitału na rynku NewConnect). Uczestniczył w licznych konferencjach naukowych jako autor artykułów i dyskutant. Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 85/2011) – wydanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Od 2011 r. lat prowadzi działalność gospodarczą o charakterze doradczym dla podmiotów gospodarczych z zakresu zagadnień ekonomicznych i finansowych. Od 2016 r. Prezes Zarządu Kancelarii Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. zarządzający działalnością spółki, sprawuje nadzór nad pracą zespołu analityków i konsultantów realizującego wykonanie kilkudziesięciu projektów z zakresu analiz ekonomicznych i finansowych. Ponadto Członek Komisji Rewizyjnej w Stowarzyszeniu Natureef oraz Członek Zarządu w Venture Capital One Sp. z o.o. – spółce/funduszu Venture Capital inwestującej w przedsięwzięcia typu start-up.