Patryk Pyzia

Mgr

Patryk Pyzia

WYKSZTAŁCENIE

&

DOŚWIADCZENIE

Analityk biznesowy z sześcioletnim doświadczeniem, specjalizujący się w zagadnieniach analityki ekonomiczno-finansowej i rynku oraz kredytów wyrażonych w walutach obcych.

Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Ekonomiczno-Prawnym (specjalizacja Doradztwo Podatkowe) oraz na wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzanie na kierunku Rynek Nieruchomości dzięki czemu posiada szeroką, kompleksową wiedzę w danych dziedzinach.

Od sierpnia 2022 roku wpisany na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku z zakresu ekonomii, finansów i bankowości.