Konrad Koremba

Mgr

Konrad Koremba

WYKSZTAŁCENIE

&

DOŚWIADCZENIE

Analityk z trzyletnim doświadczeniem, specjalizujący się w zagadnieniach rachunkowości, analityki ekonomiczno-finansowej oraz kredytów wyrażonych w walutach obcych.

Ukończył studia magisterskie na wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Finanse i Rachunkowość o specjalizacji Rachunkowość i Controlling, dzięki czemu posiada szeroką, kompleksową wiedzę w danych dziedzinach.