Claudia Weiss

Mgr

Claudia Weiss

WYKSZTAŁCENIE

&

DOŚWIADCZENIE

Analityk biznesowy w Kancelarii Doradztwa Ekonomicznego, specjalizująca się w zagadnieniach analityki ekonomiczno-finansowej oraz tworzeniu opinii i analiz dotyczących kredytów wyrażonych w walutach obcych.

Ukończyła studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Prawo oraz Zarządzanie o specjalizacji MBA na ZPSB, dzięki czemu posiada szeroką, kompleksową wiedzę w danych dziedzinach.