Łukasz Augustyn

Mgr

Łukasz Augustyn

WYKSZTAŁCENIE

&

DOŚWIADCZENIE

Posiada 5 letnie doświadczenie analityczne, specjalizujący się w zagadnieniach analizy ekonomiczno-finansowych, wycen przedsiębiorstw oraz autor analiz wykorzystywanych przez NCBR do oceny wnioskodawców aplikujących o dofinansowanie. Absolwent studiów magisterskich na wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Finanse i Rachunkowość o specjalizacji Rachunkowość finansowa i auditing, dzięki czemu posiada szeroką, kompleksową wiedzę w danych dziedzinach.