Kinga Flaga-Gieruszynska

Dr hab.

Kinga Flaga-Gieruszyńska

prof. US

WYKSZTAŁCENIE

2001 r. – obrona pracy doktorskiej p.t.: „Cywilnoprocesowy charakter postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych”;

2004 r. i 2009 r.– studium podyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego „Rynek Nieruchomości” w zakresie:

  1. pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami;
  2. wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw

2009 r.  – studium podyplomowe ma Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie

„Audyt energetyczny budynków”

2012 r. – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa; tytuł rozprawy habilitacyjnej „Zastój procesu cywilnego”, Szczecin 2011;

2012 r. – uzyskanie licencji zarządcy nieruchomości nr 24007

2013 r. – wpis na listę radców prawnych nr Sz – 1237

DOŚWIADCZENIE

Kierownik Zespołu badawczego prawa cywilnego procesowego i informatyzacji wymiaru sprawiedliwości Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Radca prawny.

Członek Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej.

Autorka licznych opinii prawnych dotyczących interpretacji przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego oraz przepisów ustalających status prawny komornika sądowego.

Prezes Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego oraz arbiter kilku polskich i zagranicznych stałych sądów arbitrażowych.

Autorka kilkudziesięciu publikacji (artykułów, części monografii, komentarzy)  z zakresu postępowania cywilnego, w tym egzekucyjnego i zabezpieczającego, arbitrażu i mediacji, informatyzacji postępowania, a także z zakresu postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

LISTA PUBLIKACJI

Wykaz publikacji dostępny >>TUTAJ<<