Karolina Górko

Karolina Górko

WYKSZTAŁCENIE

&

DOŚWIADCZENIE

Analityk z dwuletnim doświadczeniem, specjalizujący się w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz w tworzeniu analiz dotyczących kredytów wyrażonych w walutach obcych.

Studentka II roku studiów magisterskich kierunku Finanse i Rachunkowość na wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.