Karolina Górko

Karolina Górko

Karolina Górko

Karolina Górko

WYKSZTAŁCENIE

&

DOŚWIADCZENIE

Młodszy analityk biznesowy w Kancelarii Doradztwa Ekonomicznego, specjalizujący się w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz w tworzeniu opinii i analiz dotyczących kredytów wyrażonych w walutach obcych.

Studentka IV roku na wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Finanse i Rachunkowość, dzięki czemu posiada szeroką, kompleksową wiedzę w danych dziedzinach.