Piotr Myszczyszyn

Mgr

Piotr Myszczyszyn

WYKSZTAŁCENIE

&

DOŚWIADCZENIE

Analityk z dwuletnim doświadczeniem, specjalizujący się w zagadnieniach ekonomiczno-prawnych kredytów wyrażonych w walutach obcych.

Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Prawo (moduł prawa gospodarczego).