zdj szare to

Dr

Wojciech Bożek

WYKSZTAŁCENIE

Ukończone studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz licencjat na kierunku Finanse i rachunkowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

DOŚWIADCZENIE

Prodziekan ds. Ewaluacji Wydziału Prawa i Administracji oraz Dyrektor Centrum Analiz Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Autor licznych artykułów i monografii. Obszar prowadzonych badań: zagadnienia dotyczące prawa finansowego oraz finansów publicznych, wybrane zagadnienia prawa podatkowego oraz prawa finansowego Unii Europejskiej.

Aktywnie prowadzi działalność dydaktyczną z przedmiotów: finanse publiczne i prawo finansowe, a także wykłady ogólnouczelniane z zakresu prawo finansowe oraz bankowe i podatkowe.

W 2014 r. zdał egzamin adwokacki (Okręgowa Izba Adwokacka w Szczecinie). Od 2019 r. zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2020 r. Prodziekan ds. Ewaluacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz członek Zespołu Badawczego Prawa Finansowego Uniwersytetu Szczecińskiego.