Beata Zofia Filipiak

Beata Zofia Filipiak

B. Filipiak

Prof. dr hab.

Beata Zofia Filipiak

WYKSZTAŁCENIE

Profesor nauk ekonomicznych. Stypendystka Rządu Flandrii na Uniwersytecie w Antwepii. Członek Polskiego Towarzystwa Finansów i Bankowości. Laureatka wielu nagród i odznaczeń takich jak m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

DOŚWIADCZENIE

Uzyskała uprawnienia potwierdzone przez Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Licencjonowany doradca Podatkowy – wpis 07333. Pełniła funkcje menedżerskie w sektorze bankowym. Jako właściciel firmy i specjalista ds. finansów przez wiele lat pracowała jako ekspert i doradca jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw. Prowadziła szkolenia „szyte na miarę” z zakresu umiejętności miękkich oraz finansów.

W latach 2005 – 2008 pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2010 roku pełniła funkcję Prorektora a następnie Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Od października 2013 roku związana naukowo i dydaktycznie z Uniwersytetem Szczecińskim. Od 2019 roku jest członkiem Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego.  Od 2019 roku Kierownik Katedry Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego. Kierownik i członek wielu projektów współfinansowanych przez krajowe i międzynarodowe instytucje naukowo-badawcze. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Autorka licznych krajowych i zagranicznych publikacji naukowych. Posiada w swoim dorobku opinie i ekspertyzy z zakresu finansów, biznesu oraz finansowych aspektów zrównoważonego rozwoju.